За Ваше улеснение работим с хелпдеск система, представляваща софтуер, управляван от оператор, който регистрира и проследява подадени от клиентите заявки за проблеми, свързани със сградите и съоръженията.

  • Операторът приема заявки по телефон или имейл;
  • След подадения сигнал операторът връща отговор на клиента за получената заявка;
  • Операторът пренасочва проблема към съответния отговорник за разрешаването му;
  • След получаване на сигнал от техниците, че проблемът е решен, операторът инициира разговор с клиента, за да разбере дали проблемът е приключен;
  • Операторът следи за удовлетвореността на клиентите от решения проблем;
  • Операторът подготвя отчети за посрещнатите и изпълнени заявки;
  • За всеки регистриран в системата проблем предоставя детайлна информация за време и място на регистриране, тип, причина, спешност и др.;
  • Води хронология на проблемите от възникването до решаването им.

За Контакти:

гр. София, ПК 1517, ул. Бесарабия № 108, Малка сграда, ет. 2

тел.: 02/ 904 25 06

ел. поща: office@geofacilities.com

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.