Сградата като материален актив може да повишава или понижава своята стойност, в зависимост от това какво е общото й състояние – добре ли е поддържана или е занемарена? Качествената оценка на общото техническо състояние е изключително важен инструмент при вземането на инвестиционни решения и е от решаващо значение дали инвестицията ще излезе печеливша или губеща. Due diligence-ът на сгради представлява оценка на всички ключови параметри на сградата, които имат отношение към нейната цена и бъдеща възвръщаемост. Тази оценка в последствие може да се ползва при вземане на оферти от фасилити мениджмънт компании.

Услугата включва изготвянето на списък с дефекти (snag list), оценка на стойността на необходимите ремонти и времето, което ще отнемат, както и анализ на финансовите показатели на сградата, който включва оценка на доходността на инвестицията.

 

За Контакти:

гр. София, ПК 1517, ул. Бесарабия № 108, Малка сграда, ет. 2

тел.: 02/ 904 25 06

ел. поща: office@geofacilities.com

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.