Като част от дейностите по управление на офис и жилищни сгради ние извършваме следния набор от пропърти мениджмънт услуги:

  • Изготвяне на договори за наем със съдействието на юрисконсулт;
  • Контролиране изпълнението на условията по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем;
  • Изпращане на напомнящи писма при просрочване на плащанията;
  • Предприемане на действия по събиране на наема при просрочване;
  • Прекратяване на наемни взаимоотношения и извеждане на наемателя извън обекта;
  • Регулярна проверка за състоянието на имота;
  • Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя.

За Контакти:

гр. София, ПК 1517, ул. Бесарабия № 108, Малка сграда, ет. 2

тел.: 02/ 904 25 06

ел. поща: office@geofacilities.com

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.