След като изготвим тръжната документация се свързваме със съответните доставчици на оборудване и ги каним да участват в търга. Изпращаме им заданието и им даваме възможност да се свържат с нас за организиране на оглед на сградата или среща за задаване на уточняващи въпроси. Ако въпросът има отношение към непълнота/неточност в самите търгови книжа, то отговорът ни се разпраща и до останалите участници в търга.

След като съберем офертите от участниците в търга, правим анализ на предложените от тях решения. Ако има нужда от уточняващи въпроси се свързваме с доставчика и коментираме. Анализът е на първо място технически, за да се уверим, че предложеното решение отговаря на нашите изисквания.

След това степенуваме решенията по тяхната надеждност и икономичност.

След това правим икономически анализ на предложените решения – потенциални спестявания спрямо текущото съоръжение, период на откупуване и доходност от инвестицията.

Процесът минава през изготвяне на доклад, който се дава на клиента. Ние даваме нашата препоръка, но последната дума винаги е на клиента.

За Контакти:

гр. София, ПК 1517, ул. Бесарабия № 108, Малка сграда, ет. 2

тел.: 02/ 904 25 06

ел. поща: office@geofacilities.com

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.