Оптимизацията на разходи не е равнозначно на намаляване на разходи. За нас оптимален разход е този, който постига зададеното ниво на обслужване/качество с минимални разходи.

Ако минимизирането на разходи е самоцел и се постави на пиедестал, в краткосрочен план могат да бъдат постигнати завидни резултати. Ако намалим почистването и спрем да поддържаме техническата инфраструктура, то неминуемо разходите падат. Но това е само на повърхността, тъй като физическата амортизация на сградата се усилва неимоверно. Така в дългосрочен план се оказва, че спестените в първите години средства в последствие излизат солено на решилия да ги практикува.

Нашата услуга по оптимизация е свързана с намирането на оптималното съотношение между честотата на поддръжка и постигане на зададените качества на услугата. Крайният резултат е комфорт на ползвателите и запазване стойността на сградата и съоръженията.

Услугата минава през анализ на честотата на изпълнение на дадена услуга, оптимизация на цената на дейностите, извършвани от външна фирма и анализ на методите на работа (напр. подмяна на препаратите, инструментите, машините и т.н.).

За Контакти:

гр. София, ПК 1517, ул. Бесарабия № 108, Малка сграда, ет. 2

тел.: 02/ 904 25 06

ел. поща: office@geofacilities.com

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.