Енергийната ефективност е особено важна тема в сферата на сградния фонд, а оттам и фасилити мениджмънта. Причините се преплитат в няколко плоскости:

  • От една страна, сградите консумират 40% от енергията на света;
  • От друга, тази енергия струва пари, и колкото по-ефективна е съответната постройка, толкова по-ниски са оперативните разходи, съответно ползвателите могат да бъдат по-конкурентоспособни;
  • От трета, ползването на изкопаеми горива в микса на гореспоменатите 40% е сериозен фактор за влошаване качеството на живот на хората в развитите и развиващите се икономики;
  • И на последно място, но не по важност, е качеството на въздуха в затворените помещения. Именно подаването на свеж въздух е една от мерките, които се пренебрегват при „опаковането“ на сградите, което в последствие води до лоша среда за обитателите и купищата проблеми, които следват от нея. Нашата препоръка е винаги мерките по енергийна ефективност да се разглеждат като цялостен проект в една сграда, така че ако подобрим плътността на ограждащите конструкции и спрем естествената инфилтрация на въздух, то задължително да компенсираме тези мерки с монтирането на принудителна вентилация с рекуперация.

Ние предлагаме:

  • Мониторинг на енергиен профил на големи консуматори;
  • Предложения за оптимизиране работата на големите консуматори;
  • Моделиране на топлинните загуби в сградите и предписване на мерки.

За Контакти:

гр. София, ПК 1517, ул. Бесарабия № 108, Малка сграда, ет. 2

тел.: 02/ 904 25 06

ел. поща: office@geofacilities.com

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.