За Контакти:

гр. София, ПК 1517, ул. Бесарабия № 108, Малка сграда, ет. 2

тел.: 02/ 904 25 06

факс: 02/ 904 25 19

ел. поща: office@geofacilities.com