За Вас предлагаме цялостно управление на недвижимата собственост чрез координирането на множество работни процеси: управление на договори с доставчици и договори за наем, service charge, защита на стойността на имота, ограничаване на разходите и др. Предлагаме пакет услуги, спестявайки време и пари на клиента, като в същото време добрата експлоатация и поддръжка на сградата повишават нейната стойност.

За Контакти:

гр. София, ПК 1619, бул. Цар Борис III 279 Б

тел.: 02/ 904 25 06

факс: 02/ 904 25 19

ел. поща: office@geofacilities.com